Home

beeld van een PWA-chequeHet Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (“PWA”), aanwezig in elke gemeente of gemeentegroep, heeft de opdracht om in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalde activiteiten te organiseren die niet voorzien zijn in het reguliere arbeidscircuit.

Het PWA-systeem brengt PWA-werknemers in contact met particulieren of rechtspersonen voor de uitvoering van specifieke opdrachten.

De PWA-cheque is bestemd voor fysieke personen (particulieren) en rechtspersonen (onderwijsinstellingen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, vzw’s en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector), die geldig ingeschreven zijn bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.


NIEUW VANAF 1 JANUARI 2018 !

Sinds 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor de PWA-regeling in het kader van de zesde Staatshervorming overgedragen naar het Vlaams Gewest, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (hierna ‘de Gewesten’ genoemd).

Vanaf 1 januari 2018 zal elk Gewest de PWA-regeling voortzetten volgens de bestaande regels of volgens hun eigen regels, of zal een volledig nieuwe regeling invoeren.


U vindt alle informatie over de PWA-cheques terug op:

Meer info over de Wijk-werkcheques in Vlaanderen: www.edenred.be/wijk-werkcheque en www.vdab.be/wijk-werken

OPGELET : betreffende in 2017 gekochte PWA-cheques

In 2017 gekochte PWA-cheques die niet gebruikt en nog geldig zijn:

  • Kunnen nog gebruikt worden (tot hun geldigheidsdatum) in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap;
  • Kunnen niet meer gebruikt worden in Vlaanderen.

Terugbetaling van in 2017 gekochte PWA-cheques:

In Brussel, Wallonië en in het Duitstalige gemeenschap blijven de bestaande regels gelden tijdens het hele jaar 2018. De gebruiker mag de terugbetaling vragen aan bij de firma Edenred via het formulier PWA3. De voorwaarden blijven dezelfde.

Voor Vlaanderen:

  • Geldige niet-gebruikte PWA-cheques kan je gedurende heel 2018 laten terugbetalen (bezorg het aanvraaformulier PWA3 + de cheques à Edenred).
  • Niet-gebruikte omgeruilde niet-vervallen PWA-cheques kan je tot 15-01-2018 laten terugbetalen (bezorg het aanvraagformulier PWA3 + de cheques aan Edenred).
  • Niet-gebruikte, vervallen PWA-cheques (tot maximaal zes maand na vervaldatum) kan je tot 31/12/2018 laten terugbetalen (bezorg het aanvraagformulier PWA3 + de cheques aan Edenred).
  • Gestolen of verloren PWA-cheques die vervallen zijn op het moment van aangifte kan je niet laten terugbetalen.

Voor alle procedures: download de officiële mededeling vanwege de RVA (PDF)

SAMENGEVAT VOOR 2018:

Wat verandert er concreet vanaf 1 januari 2018?

Voor Wallonië, het Brussels Gewest en de Duitstalige Gemeenschap:

  • Aan elke gebruiker van de huidige PWA-regeling is een nieuw toelatingsnummer toegekend dat vanaf 1 januari 2018 moet worden gebruikt.
  • Vanaf 1 januari 2018 moeten vier nieuwe rekeningnummers per gewest worden gebruikt voor de bestellingen van specifieke PWA-cheques voor elk gewest. Na die datum zullen de oude rekeningnummers worden gedeactiveerd en zullen de gestorte bedragen onmiddellijk worden terugbetaald.
  • Een nieuwe website en nieuwe extranetten zullen ter beschikking worden gesteld.

Voor Vlaanderen:


U vindt alle informatie over de PWA-cheques terug op:

Meer info over de Wijk-werkcheques in Vlaanderen: www.edenred.be/wijk-werkcheque en www.vdab.be/wijk-werken